Google Tag Manager: podstawy, wdrożenie, śledzenie konwersji

Redakcja

27 marca, 2024

Google Tag Manager to potężne narzędzie, które pozwala na zarządzanie tagami na stronie internetowej bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. W tym artykule przyjrzymy się podstawom Google Tag Manager, jego wdrożeniu na stronie, zarządzaniu tagami, zmiennym i regułom, integracji z innymi narzędziami oraz zaawansowanym funkcjom. Zaczynamy!

Podstawy Google Tag Manager

Czym jest Google Tag Manager i do czego służy?

Google Tag Manager (GTM) to narzędzie do zarządzania tagami, które pozwala na dodawanie, aktualizowanie i usuwanie tagów na stronie internetowej bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. Dzięki GTM, można łatwo wdrożyć różne rodzaje tagów, takie jak google tag manager tag, tagi śledzenia konwersji, tagi analityczne czy tagi reklamowe, a także integrować je z innymi narzędziami, takimi jak Google Analytics czy Google Ads.

Zarządzanie tagami Google: jak to działa?

W Google Tag Manager, tagi są przechowywane w kontenerach, które są przypisane do konkretnej strony internetowej. Kontener zawiera wszystkie tagi, zmienne i reguły, które są używane na stronie. Gdy użytkownik odwiedza stronę, GTM sprawdza, które tagi powinny zostać wywołane, a następnie je uruchamia zgodnie z określonymi regułami i zmiennymi.

Konto Google Tag Manager: jak je założyć?

Aby założyć konto Google Tag Manager, należy przejść na stronę https://tagmanager.google.com/ i zalogować się za pomocą konta Google. Następnie wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz konto” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja Google Tag Manager: krok po kroku

Instalacja Google Tag Manager na stronie internetowej polega na dodaniu kodu kontenera GTM do kodu źródłowego strony. Kod ten można znaleźć w panelu GTM, w sekcji „Administracja” > „Konto” > „Kontener” > „Instalacja kontenera”. Należy skopiować kod i wkleić go bezpośrednio po otwarciu znacznika <head> oraz bezpośrednio przed zamknięciem znacznika <body> na każdej stronie witryny.

Podstawy Google Tag Manager

W tej części artykułu omówimy podstawowe informacje o Google Tag Manager. Wyjaśnimy, czym jest i jak działa, a także jak założyć konto i zainstalować narzędzie na swojej stronie internetowej.

Czym jest Google Tag Manager i do czego służy?

Google Tag Manager (GTM) to narzędzie do zarządzania tagami na stronie internetowej, które pozwala na dodawanie, aktualizowanie i usuwanie tagów bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. Dzięki GTM można łatwo wdrożyć różne rodzaje tagów, takie jak tagi śledzenia konwersji, tagi analityczne czy tagi reklamowe, a także integrować je z innymi narzędziami, takimi jak Google Analytics czy Google Ads. Korzystanie z Google Tag Manager przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, łatwość zarządzania tagami oraz możliwość współpracy zespołowej.

Zarządzanie tagami Google: jak to działa?

W GTM tagi są przechowywane w kontenerach, które są przypisane do konkretnej strony internetowej. Kontener zawiera wszystkie tagi, zmienne i reguły, które są używane na stronie. Gdy użytkownik odwiedza stronę, system zarządzania tagami sprawdza, które tagi powinny zostać wywołane, a następnie je uruchamia zgodnie z określonymi regułami i zmiennymi.

Konto Google Tag Manager: jak je założyć?

Aby założyć konto Google Tag Manager, należy przejść na stronę https://tagmanager.google.com/ i zalogować się za pomocą konta Google. Następnie wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz konto” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja Google Tag Manager: krok po kroku

Instalacja Google Tag Manager na stronie internetowej polega na dodaniu kodu kontenera GTM do kodu źródłowego strony. Kod ten można znaleźć w panelu GTM, w sekcji „Administracja” > „Konto” > „Kontener” > „Instalacja kontenera”. Należy skopiować kod i wkleić go bezpośrednio po otwarciu znacznika <head> oraz bezpośrednio przed zamknięciem znacznika <body> na każdej stronie witryny. Po zainstalowaniu Google Tag Manager, można zacząć dodawać tagi i korzystać z narzędzia do zarządzania nimi.

Wdrożenie Google Tag Manager na stronie

W tej części artykułu omówimy proces wdrożenia Google Tag Manager na stronie internetowej. Przedstawimy instrukcje dotyczące dodawania kodu kontenera GTM do kodu źródłowego strony, porady i wskazówki dotyczące poprawnego wdrażania na stronach oraz wyjaśnienie, jak korzystać z trybu podglądu w Google Tag Manager.

Dodawanie kodu kontenera GTM do kodu źródłowego strony

Aby wdrożyć Google Tag Manager na swojej stronie, należy dodać kod kontenera GTM do kodu źródłowego strony. Kod ten można znaleźć w panelu GTM, w sekcji „Administracja” > „Konto” > „Kontener” > „Instalacja kontenera”. Należy skopiować kod i wkleić go bezpośrednio po otwarciu znacznika <head> oraz bezpośrednio przed zamknięciem znacznika <body> na każdej stronie witryny. Dodawanie kodu kontenera GTM jest kluczowym krokiem w procesie wdrożenia narzędzia na stronie internetowej.

Wdrażanie na stronach: jak to zrobić poprawnie?

Poprawne wdrażanie Google Tag Manager na stronach internetowych wymaga przestrzegania kilku zasad. Po pierwsze, upewnij się, że kod kontenera GTM został dodany do każdej strony witryny, na której chcesz korzystać z narzędzia. Po drugie, sprawdź, czy kod został umieszczony we właściwych miejscach w kodzie źródłowym strony, czyli bezpośrednio po otwarciu znacznika <head> oraz przed zamknięciem znacznika <body>. Po trzecie, zadbaj o to, aby tagi, zmienne i reguły były odpowiednio skonfigurowane w kontenerze GTM, tak aby działały zgodnie z oczekiwaniami.

Tryb podglądu w Google Tag Manager: jak go używać?

Tryb podglądu w Google Tag Manager to funkcja, która pozwala na sprawdzenie, czy tagi, zmienne i reguły działają poprawnie na stronie internetowej przed opublikowaniem zmian. Aby skorzystać z trybu podglądu, należy kliknąć przycisk „Podgląd” w panelu GTM, a następnie otworzyć swoją stronę internetową w nowej karcie przeglądarki. W trybie podglądu na dole strony pojawi się okno z informacjami o wywołanych tagach, zmiennych i regułach. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować ewentualne problemy i błędy, a następnie wprowadzić odpowiednie poprawki w kontenerze GTM przed opublikowaniem zmian.

Zarządzanie tagami w Google Tag Manager

W tej części artykułu omówimy szczegółowo obsługę Google Tag Manager oraz zarządzanie tagami w tym narzędziu. Przedstawimy różne rodzaje tagów dostępnych w GTM, instrukcje dotyczące dodawania nowych tagów oraz porady na temat aktualizacji tagów Google.

Rodzaje tagów dostępnych w GTM

Tagi w GTM można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich funkcji i celu. Oto niektóre z nich:

 • Tagi analityczne – służą do zbierania danych na temat ruchu na stronie, zachowań użytkowników, konwersji itp. Przykładem jest Google Analytics.
 • Tagi reklamowe – umożliwiają śledzenie efektywności kampanii reklamowych, takich jak Google Ads czy Facebook Ads.
 • Tagi społecznościowe – pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, np. dodanie przycisków udostępniania na Facebooku czy Twitterze.
 • Tagi remarketingowe – służą do tworzenia list odbiorców remarketingowych, czyli osób, które odwiedziły stronę i mogą być ponownie targetowane w ramach kampanii reklamowych.
 • Tagi konwersji – umożliwiają śledzenie konkretnych działań użytkowników na stronie, takich jak wypełnienie formularza czy dokonanie zakupu.

Jak dodać nowy tag w Google Tag Manager?

Tag Manager umożliwia łatwe dodawanie nowych tagów do kontenera. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do panelu menedżera tagów Google i otwórz odpowiedni kontener.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj nowy tag” w sekcji „Tagi”.
 3. Wybierz rodzaj tagu z listy dostępnych opcji lub skorzystaj z opcji „Własny HTML” w przypadku niestandardowych tagów.
 4. Skonfiguruj tag, wprowadzając wymagane informacje, takie jak identyfikator śledzenia czy identyfikator konwersji.
 5. Określ warunki wywołania tagu, dodając odpowiednie reguły w sekcji „Wywołanie”.
 6. Zapisz tag, klikając przycisk „Zapisz”.
 7. Opublikuj zmiany w kontenerze, aby nowy tag zaczął działać na stronie.

Aktualizacja tagów Google: kiedy i jak to zrobić?

Aktualizacja tagów Google może być konieczna w różnych sytuacjach, np. gdy zmieniają się cele analityczne, konfiguracja kampanii reklamowych czy integracje z innymi narzędziami. Oto kilka porad, jak prawidłowo aktualizować tagi w GTM:

 • Przed wprowadzeniem zmian, upewnij się, że rozumiesz konsekwencje tych zmian dla zbieranych danych i działania strony.
 • Wykorzystaj tryb podglądu w GTM, aby sprawdzić, czy zmodyfikowane tagi działają poprawnie przed opublikowaniem zmian.
 • Monitoruj dane analityczne i efektywność kampanii reklamowych po wprowadzeniu zmian, aby szybko zidentyfikować ewentualne problemy.
 • Dokumentuj wprowadzone zmiany, aby ułatwić sobie i innym użytkownikom GTM śledzenie historii modyfikacji tagów.

Zmienne i reguły w Google Tag Manager

W tej części artykułu omówimy zmienne GTM oraz reguły GTM, które są kluczowymi elementami konfiguracji w Google Tag Manager. Dowiesz się, czym są zmienne i reguły, jak je wykorzystać oraz jak skonfigurować reguły w GTM. Ponadto, przyjrzymy się bliżej warstwie danych (Data Layer) i jej zastosowaniu w Google Tag Manager.

Zmienne GTM: co to jest i jak je wykorzystać?

Zmienne GTM, czyli zmienne Google Tag Manager, to dynamiczne wartości, które można wykorzystać w konfiguracji tagów, wyzwalaczy i zmiennych. Dzięki zmiennym, GTM może automatycznie dostosowywać się do różnych sytuacji na stronie, np. zbierać dane o kliknięciach w różnych elementach czy wartości z formularzy.

W Google Tag Manager dostępne są różne zmienne tagów i reguły zmienne, które można wykorzystać w konfiguracji. Przykłady zmiennych to:

 • Zmienne wbudowane – takie jak URL strony, identyfikator języka czy typ zdarzenia (np. kliknięcie).
 • Zmienne użytkownika – definiowane przez użytkownika, np. wartości z formularzy, identyfikatory produktów czy dane o użytkownikach.
 • Zmienne zewnętrzne – pobierane z innych źródeł, np. z plików cookie, parametrów URL czy zewnętrznych usług.

Aby wykorzystać zmienne w GTM, należy dodać je do konfiguracji tagów, wyzwalaczy lub zmiennych, używając składni {{nazwa_zmiennej}}.

Reguły GTM: jak je skonfigurować?

Reguły GTM, czyli reguły tagów w Google Tag Manager, to warunki, które muszą być spełnione, aby dany tag został wywołany na stronie. Reguły pozwalają na precyzyjne określenie, kiedy i gdzie tagi mają być aktywowane, co pozwala na lepsze zarządzanie tagami i zbieranie danych.

Aby skonfigurować reguły w GTM, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do panelu Google Tag Manager i otwórz odpowiedni kontener.
 2. W sekcji „Tagi” wybierz tag, dla którego chcesz skonfigurować reguły.
 3. W sekcji „Wywołanie” kliknij przycisk „Dodaj wywołanie” lub edytuj istniejące wywołanie.
 4. Wybierz typ wywołania, np. „Wszystkie kliknięcia”, „Wypełnienie formularza” czy „Przeładowanie strony”.
 5. Skonfiguruj warunki wywołania, używając zmiennych GTM i określając wartości, które muszą być spełnione, aby tag został wywołany.
 6. Zapisz wywołanie, klikając przycisk „Zapisz”.
 7. Zapisz tag i opublikuj zmiany w kontenerze, aby nowe reguły zaczęły działać na stronie.

Warstwa danych (Data Layer): co to jest i jak z niej korzystać?

Warstwa danych (Data Layer) to struktura danych, która pozwala na przechowywanie i przekazywanie informacji między stroną a Google Tag Manager. Dzięki Data Layer, GTM może zbierać bardziej zaawansowane dane, takie jak informacje o produktach, transakcjach czy użytkownikach, które nie są dostępne za pomocą zmiennych wbudowanych.

Aby korzystać z warstwy danych w GTM, należy:

 1. Dodać kod Data Layer do kodu źródłowego strony, przed kodem kontenera GTM.
 2. Wypełnić warstwę danych odpowiednimi danymi, np. informacjami o produktach, transakcjach czy użytkownikach.
 3. Utworzyć zmienne GTM oparte na warstwie danych, używając składni {{Data Layer Variable}}.
 4. Wykorzystać zmienne oparte na warstwie danych w konfiguracji tagów, wyzwalaczy i zmiennych w GTM.

Wykorzystanie warstwy danych pozwala na lepsze zarządzanie danymi na stronie i zbieranie bardziej zaawansowanych informacji, co przekłada się na lepsze wyniki analiz i optymalizacji.

Integracja Google Tag Manager z innymi narzędziami

W tej części artykułu omówimy integrację z Google Analytics oraz śledzenie konwersji za pomocą Google Tag Manager. Przedstawimy również sposób konfiguracji tagów mobile w GTM.

Integracja z Google Analytics: jak to zrobić?

Konfiguracja analityki w Google Tag Manager pozwala na łatwe połączenie GTM z Google Analytics. Aby zintegrować te dwa narzędzia, wykonaj poniższe kroki:

 1. W panelu Google Tag Manager, otwórz odpowiedni kontener.
 2. Przejdź do sekcji „Tagi” i kliknij przycisk „Nowy”.
 3. Wybierz typ tagu „Google Analytics: Universal Analytics” lub „Google Analytics: GA4 Configuration” w zależności od wersji Google Analytics, której używasz.
 4. W polu „Tracking ID” (dla Universal Analytics) lub „Measurement ID” (dla GA4) wprowadź identyfikator śledzenia Google Analytics.
 5. Skonfiguruj wyzwalacze, które będą aktywować tag Google Analytics, np. „All Pages” dla śledzenia wszystkich odsłon stron.
 6. Zapisz tag i opublikuj zmiany w kontenerze.

Po wykonaniu tych kroków, Google Tag Manager będzie przekazywać dane do Google Analytics, umożliwiając analizę ruchu na stronie i zachowań użytkowników.

Śledzenie konwersji za pomocą Google Tag Manager

Śledzenie konwersji za pomocą Google Tag Manager pozwala na monitorowanie ważnych działań użytkowników na stronie, takich jak wypełnienie formularza, zakup produktu czy zapisanie się do newslettera. Aby śledzić konwersje za pomocą GTM, wykonaj poniższe kroki:

 1. W panelu Google Tag Manager, otwórz odpowiedni kontener.
 2. Przejdź do sekcji „Tagi” i kliknij przycisk „Nowy”.
 3. Wybierz odpowiedni typ tagu, np. „Google Ads Conversion Tracking” dla śledzenia konwersji w Google Ads.
 4. Wprowadź wymagane informacje, takie jak identyfikator konwersji czy wartość konwersji.
 5. Skonfiguruj wyzwalacze, które będą aktywować tag konwersji, np. „Form Submission” dla śledzenia wypełnienia formularza.
 6. Zapisz tag i opublikuj zmiany w kontenerze.

Wykorzystując pomocą menedżera tagów, będziesz mógł monitorować konwersje na swojej stronie i optymalizować działania marketingowe.

Tagi mobile w Google Tag Manager: jak je skonfigurować?

Tagi mobile w Google Tag Manager pozwalają na śledzenie działań użytkowników w aplikacjach mobilnych. Aby skonfigurować tagi mobile w GTM, wykonaj poniższe kroki:

 1. W panelu Google Tag Manager, utwórz nowy kontener dla aplikacji mobilnej, wybierając odpowiednią platformę (Android lub iOS).
 2. Przejdź do sekcji „Tagi” i kliknij przycisk „Nowy”.
 3. Wybierz odpowiedni typ tagu, np. „Firebase Analytics” dla śledzenia działań w aplikacji mobilnej na platformie Firebase.
 4. Wprowadź wymagane informacje, takie jak identyfikator projektu Firebase czy klucz API.
 5. Skonfiguruj wyzwalacze, które będą aktywować tag mobile, np. „App View” dla śledzenia odsłon ekranów w aplikacji.
 6. Zapisz tag i opublikuj zmiany w kontenerze.

Po skonfigurowaniu tagów mobile w Google Tag Manager, będziesz mógł analizować zachowania użytkowników w aplikacji mobilnej i optymalizować jej działanie.

Zaawansowane funkcje Google Tag Manager

W tej części artykułu omówimy zaawansowane funkcje narzędzia Google Tag Manager, takie jak Google Tag Manager Assistant, Consent Mode oraz udostępnianie kontenera. Pozwoli to na jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości tego narzędzia w zarządzaniu tagami na stronie.

Google Tag Manager Assistant: jak go używać?

Google Tag Manager Assistant to narzędzie, które ułatwia diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z tagami na stronie. Dzięki niemu można szybko sprawdzić, czy tagi są poprawnie zaimplementowane oraz czy są aktywowane w odpowiednich momentach. Aby korzystać z Google Tag Manager Assistant, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zainstaluj rozszerzenie Google Tag Manager Assistant dla przeglądarki Google Chrome.
 2. Otwórz stronę, na której chcesz sprawdzić działanie tagów.
 3. Kliknij ikonę rozszerzenia Google Tag Manager Assistant w pasku narzędzi przeglądarki.
 4. W oknie narzędzia zobaczysz listę tagów zainstalowanych na stronie oraz informacje o ich statusie (aktywowane, nieaktywowane).
 5. Klikając na poszczególne tagi, możesz uzyskać więcej informacji o ich konfiguracji oraz wyzwalaczach.

Wykorzystując Google Tag Manager Assistant, będziesz mógł szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z tagami na swojej stronie.

Consent Mode w Google Tag Manager: co to jest i jak go skonfigurować?

Consent Mode to funkcja Google Tag Manager, która pozwala na zarządzanie zgodami użytkowników na przetwarzanie ich danych. Dzięki niej można dostosować działanie tagów do wymogów RODO oraz innych przepisów dotyczących prywatności. Aby skonfigurować Consent Mode w Google Tag Manager, wykonaj poniższe kroki:

 1. W panelu Google Tag Manager, otwórz odpowiedni kontener.
 2. Przejdź do sekcji „Ustawienia kontenera” i kliknij przycisk „Edytuj”.
 3. W sekcji „Consent Mode” włącz opcję „Włącz Consent Mode”.
 4. Skonfiguruj ustawienia zgód, definiując, jakie tagi mają być aktywowane w zależności od zgody użytkownika (np. zgoda na pliki cookie, zgoda na marketing).
 5. Zapisz zmiany w ustawieniach kontenera i opublikuj zmiany.

Wprowadzenie Consent Mode pozwoli na lepsze dostosowanie działania tagów do wymogów prawnych oraz oczekiwań użytkowników.

Udostępnianie kontenera w Google Tag Manager: kiedy i jak to zrobić?

Udostępnianie kontenera w Google Tag Manager pozwala na współpracę z innymi użytkownikami nad zarządzaniem tagami na stronie. Może to być szczególnie przydatne, gdy pracujesz z zespołem lub zlecasz zarządzanie tagami zewnętrznym specjalistom. Aby udostępnić kontener w Google Tag Manager, wykonaj poniższe kroki:

 1. W panelu Google Tag Manager, otwórz odpowiedni kontener.
 2. Przejdź do sekcji „Administracja” i kliknij przycisk „Użytkownicy”.
 3. Kliknij przycisk „Dodaj użytkownika” i wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kontener.
 4. Wybierz poziom uprawnień dla nowego użytkownika (np. „Czytaj”, „Edytuj”, „Publikuj”).
 5. Zapisz zmiany.

Udostępniając kontener tagów innym użytkownikom, będziesz mógł efektywniej współpracować nad zarządzaniem tagami na swojej stronie.

Polecane: